To become an independent bar association for a just society

We're on call 8hrs/5 working days

+255 -22 -2775313

Operating Hours

Mon - Fri 08:00 - 05:00

Write To Us

info@tls.or.tz

APPOINTMENT OF THE CHAIRPERSON OF THE NOMINATION COMMITTEE

This is to inform you that the Governing Council has appointed Mr. Charles Rwechungura to be the Chairperson of the TLS Nomination Committee as per Tanganyika Law Society ( Elections) Regulations GN 116 of 2018.

The appointment has been made after receiving a resignation letter from the earlier appointed Chairperson of the Nomination Committee, Mr. Tom Nyanduga.

On behalf of the Governing Council, the TLS Secretariat would like to extend our appreciation to Mr. Charles Rwechungura for his acceptance and willingness to serve the Society in this important position of the Chairperson of the Nomination Committee.  

We wish Mr. Charles Rwechungura together with other members of the Nomination Committee all the best in facilitating a free and fair election of the Society leadership.

For your recollection, the following are members of the Nomination Committee;

 1. Mr. Charles Rwechungura ( Chairperson)
 2. Hon. Dr. Robert Makaramba ( Vice-Chairperson)
 3. Capt. Ibrahim Bendera ( Member)
 4. Ms. Joyce Kasebwa ( Member)
 5. Ms. Dosca Mutabuzi ( Member)

 

REQUEST FOR INFORMATION TO FACILITATE PRINTING OF ADVOCATES IDs

TLS Secretariat has started printing Advocate IDs for the year 2020-2022. As such we request you to verify your information in your Wakili Database Profile in terms of the Chapter you belong and mobile number. Should be there any changes to your information, please communicate the same to your respective Chapter office/Chapter Leaders who will then forward it to the TLS HQ.

Please be informed that once your ID has been printed, you will be notified by text SMS that your ID is available for collection. (Please remember to provide the correct mobile number in your Wakili Database Profile)

Members who never had an ID in the past years, and those who have been recently sworn in as Advocates (December 2019), should send their scanned signatures in a PDF format (not pictures in any form)  to plubuva@tls.or.tz with their roll numbers.

Members in Dar es Salaam will have an opportunity to affix their signatures at the time of collecting their ID’s after being notified to collect your ID.

We humbly request your cooperation to make this activity run smoothly, speedy and efficient.

EALS TRAINING WORKSHOP ON LEGISLATIVE DRAFTING AND STATUTORY INTERPRETATION

This is to inform you that, The EALS Institute, the training wing of the East Africa Law Society (EALS), invites you to a 5-day bespoke workshop on Legislative Drafting and Statutory Interpretation.  The workshop takes place in Arusha – Tanzania from 24th – 28th February 2020 at a venue to be confirmed shortly.

ABOUT THE WORKSHOP:

The Course is designed for Lawyers, Clerks and Parliamentary staff, Members of Parliament or Assemblies who deal with legislation and the law-making process.  Divided into two parts, the course topics provide an opportunity for an all-round appreciation of legislative and policy-making for beginners while serving as a refresh-course for experienced practitioners.

Please find attached the workshop brochure with detailed information about the course for onward consideration.

download here ==> Legislative Drafting - 2020(v4)

ADVOCATE WITH UNKNOWN STATUS

Dear Member,

The TLS in collaboration with Judiciary is updating the Role of Advocates with the view of understanding the status of all Advocates.

It has come to our knowledge that, some members, their status are unknown.

We have attached to this email the list of members with unknown status, therefore we request any member with information (Death, Suspending, etc.) regarding advocate on the list to share with us the information through amuro@tls.or.tz

See the attached … Copy of unknown 2020

Call for Comments on the Upcoming Bills &Miscellaneous Amendment 2020

Greetings from Tanganyika Law Society!

TLS has received the Written Laws (Miscellaneous Amendment) of 2020 and two Bills  (Attached herein) which are due for your comments by 15th March 2020.

The Miscellaneous Amendment seeks to amend the following;

1.The Advocate Act,( Cap 341)

2.The Agricultural Inputs Trust Fund Act,( Cap 401)

3.The Electricity Act, (Cap. 131)

4.The Fertilizers Act, (Cap. 378)

5.The Forest Act, (Cap. 323)

6.The Grazing land and animal feed resources Act, (Cap.180)

7.The Interpretation of laws Act, (Cap. 1)

8.The Labour Institutions Act, (Cap. 300)

9.The National Defence Act, (Cap. 192)

 1. The National Parks Act, (Cap. 282)

11.The Ngorongoro Conservation Area Act, (Cap. 284)

12.The Seeds Act, (Cap. 308)

 1. The Sugar Industry Act, (Cap. 251)
 2. The Wildlife Conservation Act, (Cap. 283)

Kindly send your comments to mkessy@tls.or.tz copying jmwingwa@tls.or.tz and  glorykaaya95@gmail.com

 

Download here ==>

THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) ACT, 2020

THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) BILL, 2020

The Plant Health  Bill, 2020

-THE PLANT HEALTH BILL, 2020 (1)

The Deep Sea Fisheries Management and Development Bill, 2020.

THE DEEP SEA FISHERIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT BILL, 2020 (1)

 

HOTUBA YA RAIS WA CHAMA CHA WANASHERIA WA TANGANYIKA, DR. RUGEMELEZA A.K. NSHALA KATIKA MAADHIMISHO YA SIKU YA SHERIA

TAREHE 6, FEBRUARI, 2020

UKUMBI WA KIMATAIFA WA MAKONGAMANO WA MWL. JULIUS NYERERE DAR ES SALAAM

Ndugu Mh. Mgeni Rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli

Mh. Jaji Mkuu, Prof. Ibrahimu Juma,

Mh. Waziri wa Katiba na Sheria, Balozi Augustino Mahiga, pamoja na mawaziri wengine mliopo,

Mh. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ndg. Job Ndugai,

Waheshimiwa Majaji wa Mahakama ya Rufani na Mahakama kuu,

Mh. Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Prof. Adelardus Kilangi,

Mh. Mkurugenzi wa Mashitaka ya Jinai;

Mh. Wakili Mkuu wa Serikali,

Waheshimiwa Viongozi wa Serikali,

Mawakili wenzangu, Mabibi na Mabwana.

Tumekusanyika hapa kuadhimisha kilele cha maadhimisho ya Wiki ya Sheria ambayo ilianza tarehe 1 Februari 2020 na kuadhimishwa nchini kote. Ni adhimisho muhimu ambalo linatukumbusha juu ya msingi mkubwa wa utawala wa nchi yetu. Tunakumbushwa na kusisitiza kuwa nchi yetu ni ya jamhuri na ni ya kidemokrasia ambayo inaongozwa katiba na sheria zilizotungwa na Bunge. Kwamba watu wote katika nchi yetu wako chini ya sheria na wana mamlaka yao kwa mujibu wa sheria na wanatakiwa kuheshimu katiba na sheria za nchi yetu. Hakuna hata mmoja wao ambaye amepewa kinga ya kutofuata katiba na sheria na pale anapoikiuka basi anatakiwa kuwajibishwa. Aidha, ni siku ambayo tunakumbushwa majukumu muhimu sana ya muhimili wa mahakama. Huu ndiyo muhimili wenye jukumu azizi la kutoa haki katika nchi yetu na kutoa tafsiri sahihi ya katiba na sheria za nchi yetu. Kwa lugha ya kisheria ndiyo mlinzi asiyeyumba wa katiba na utawala wa sheria. Kwamba pale mahakama inapotoa maamuzi yake wahusika wote katika mgogoro huo n ahata wale walioko nje yake wanatakiwa kuheshimu na kutekeleza maamuzi hayo hata kama hawayapendi pasipo kuathiri haki yao ya kukata rufani au kuomba marejeo na mapitio. Uheshimuji wa katiba na sheria za nchi na maamuzi ya mahakama kunawapa hakikisho watu wote kuwa kikubwa na cha kufuatwa si mabavu au umbo la mtu bali ni sheria kwani watu wamekubali kuongozwa na sheria na si nguvu. Tunapozungumzia utawala wa sheria hatumaanishi utiifu wa sheria kandamizi. Watu wanatakiwa kukosoa utungwaji wa sheria ambazo zinapoka haki zao za kimsingi ambazo zinalindwa na katiba ya nchi yetu na hata kupinga ukatiba wa sheria hizo mahakamani.

Ndugu Mgeni Rasmi,

Mbiu ya maadhimisho ya Siku ya Sheria nchini ni ‘Uwekezaji na Biashara: Wajibu wa Mahakama na Wadau Kuweka Mazingira Wezeshi ya Uwekezaji.’ Ni mbiu ambayo inataka tutafakari kwa kina maana yake. Nchi yetu ipo katika jitihada kubwa za kuvutia wawekezaji wa ndani na nje kuja kuwekeza. Tafiti nyingi duniani zinaonyesha kuwa kile ambacho huwapa Imani na imani kubwa wawekezaji si kiwango kidogo cha kodi au misamaha ya kodi bali utawala wa sheria na kuheshimika kwa mfumo mzima wa haki. Sababu nyingine ni miundomsingi, uthabiti wa kiwango cha kubadilisha fedha, kiwango cha kodi, ukubwa wa soko, eneo nchi ilipo na ubora wa wafanyakazi, na faida. Ni wazi kuwa utengamano wa nchi na utawala wa sheria ndicho kitu kikubwa kinachoweza kuwavutia wawekezaji kuwekeza katika nchi yetu na kukuza uchumi wetu. Na Imani hiyo inakua na kuongezeka pale maamuzi ya mahakama juu ya migogoro yote iwe ya kibiashara, kikodi, kijinai na madai yanapoheshimiwa.

Ibara ya 107(1)A ya Katiba ya Nchi yetu inasema:

Mamlaka ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa mikononi mwa Idara ya Mahakama na Idara ya Mahakama ya Zanzibar, na kwa hiyo hakuna chombo cha Serikali wala cha Bunge au Baraza la Wawakilishi la Zanzibar kitakachokuwa na kauli ya mwisho katika utoaji haki.

Katiba yetu ipo wazi juu ya mamlaka ya mahakama na hivyo basi pindi kunapokuwa na kesi au mashauri yote ikiwemo ya uwekezaji na biashara ni vema yapelekwe na kutatuliwa mahakamani. Licha ya kuwepo hakikisho hili mikataba mingi ambayo nchi yetu inasaini na mataifa mengine inapoka madaraka ya mahakama zetu na kuyapa mashirika ya usuluhishi au uamuzi wa migogoro ya uwekezaji madaraka hayo. Kitu hiki si kizuri kwani kinakiuka ibara ya 107(1)(A) ya Katiba ya nchi yetu na Kanuni ya Umiliki wa Milele wa Rasilimali (Azimio  Namba 1803 la Mwaka 1962 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa)na Azimio Namba 3281 la Mwaka 1974. Pale ambapo mahakama zetu zinaheshimiwa na kupewa fursa ya kuamua migogoro yote ile kwa haki na bila shinikizo imani ya wafanyabiashara na wawekezaji kwake itaongezeka na hivyo kuondoa matakwa ya mataifa yaliyoendelea na makampuni yanayotoka kwao kuwa migogoro hiyo iamuliwe na mabaraza ya uamuzi ambayo kwa kweli wao ndio wanayamiliki.

Mahakama zetu zitaweza kuheshimika kuwa ni waamuzi wa haki wa migogoro kama zitakuwa na rasilimali fedha na watu wa kutosha pamoja na vifaa vya kuandika na kurekodi hoja za wadaawa. Hivi sasa mahakimu na majaji wanaandika hoja na ushahidi wa wadaawa kwa mikono na hii inarefusha muda wa kusikilizwa kwa kesi. Katika nchi za wenzetu hali si hivyo kwani majaji na mahakimu wao husikiliza na pengine kuandika hoja chache sana kwani yote yanayosemwa na wadaawa huandikwa na wachapaji wa mahakama (stenographers) au hurekodiwa na vifaa vya kurekodi. Kulikuwa na jitihada za kuweka vifaa vya kurekodi katika Mahakama Kuu Kitengo cha Biashara lakini huu haujawa utamaduni dumivu. Ni rai ya TLS kuwa jitihada za makusudi zifaanyike ili kesi zote ziwe zinarekodiwa na kuandikwa na kuhakikisha kuwa kile kilichosemwa na wadaawa na mawakili wao kinaandikwa kwa ukamilifu na hivyo kuwezesha kusikilizwa kwa kesi nyingi.

Ndugu  Mgeni Rasmi,

 Kwa kifupi napenda nichukue fursa hii kukumbushia historia ya Chama Cha Mawakili Tanganyika mpaka sasa. Mwezi wa Januari, 2020, Chama cha Wanasheria wa Tanganyika kimetimiza miaka 65 tokea kuanzishwa kwake. Kwa uhakika miaka 65 ni umri wa mtu mzima kustaafu utumishi isipokuwa tu kwa wale wenye majukumu maalumu na wale ambao huongezewa muda kupitia mikataba. Mapaka sasa orodha ya mawakili waliopo kwenye kitabu cha orodha ya mawakili (Roll of Advocates) imefikia 9372. Katika orodha hiyo waliotangulia mbele ya haki ni mawakili 234 na wanaofanya kazi ya uwakilishi mahakamani ni 8,667. Idadi hii ya 8,667 inabadilika badilika kwasababu kuna mawakili wa utumishi wa umma ambao sheria imewalazimu waache uwakilishi wa kujitegemea na hivyo wako kwenye hatua za kukamilisha mchakato. Wale walioahirisha kazi za uwakili wa kujitegemea wanafikia 412 na wale wanaofanya kazi ya kuapisha tu au kugonga mihuri (notorisation) ni 14. Katika idadi hii vijana wanakadiriwa kuwa ni asilimia 75% ya mawakili walio hai. Hivyo, tunajukumu kubwa la kuwajengea uwezo wa kimaadili na uzoefu wa kazi ya uwakilishi. Chama kimeweka na kinaendelea kuweka mifumo mbalimbali ya kuwajengea uwezo ikiwa ni pamoja na uadilifu, elimu endelevu ya kisheria, na uzoefu wa kazi ya kisheria. Kwa hali hii katika kuhakikisha kuwa kila mwanachama anapata huduma, chama kinatoa huduma yake ya ushauri kitaaluma, na kila mwanachama anapata nafasi ya kuihudumia jamii, chama kinaendelea kuanzisha matawi kwa katika mikoa ya Tanzania na haswa pale palipo na Mahakama kuu. Mpaka sasa tuna matawi 14 na tayari kuna maombi ya kuanzisha matawi mengine matatu katika mikoa ya Kigoma, Mara, Rukwa.

 

Hata hivyo napenda kusema kuwa mabadiliko ya sheria ya Chama chetu yatatuongezea mzigo mkubwa sana wa uendeshaji kwani kufanya mkutano mkuu kwa uwakilishi utasababisha chama chetu kitumie si chini ya shilingi milioni 300 kwa mwaka. Fedha hizo hatuna. Utaratibu wetu wa sasa ni kuwa kila mwanachama ana jukumu la kujigharimia ili ahudhurie Mkutano Mkuu na hakuna malalamiko yoyote kutoka kwa wanachama wetu juu ya hilo kwani wao wanaona kuwa Aidha, uanzishwaji wa Ofisi za Kanda ni mzigo mkubwa sana kwa chama chetu na una hatari ya kuleta tatizo la ukanda na hivyo kumomonyoa utaifa ambayo ni nguzo kubwa ya chama chetu.

Ndg. Mgeni Rasmi,

Ningependa kwa upekee niongelee suala la mabadiliko ya sheria katika mfumo jinai na haswa haswa katika mambo makubwa mawaili au matatu yanayohusu mihimili yetu. Jambo la kwanza ni lile linalohusu mfumo wetu wa jinai kubaki na misingi au madhumuni ya kikoloni ambayo malengo yake makuu yalilikuwa kushikilia mtuhumiwa au mharifu kwa kipindi kirefu ndani ya mahabusu au magereza kwa lengo la kuweka hofu kwa wanannchi ili watii amri za kikoloni bila kuhoji.  Mara kadhaa tumekunukuu wewe na watangulizi wako mkihoji suala la kutokamilika kwa upelelezi ilihali mtu amekamatwa na ushahidi. Mfumo wa kikoloni ndivyo ulivyokuwa kwa sababu haukuwa na lengo la kumhukumu mtuhumiwa papo kwa papo. Ulikuwa na lengo la kutishia.  Hivyo hata sasa waendesha mashitaka hulazimika kutumia mfumo huo huo kwa sababu wamejifunza na kufanyia kazi mfumo huo.

Inabidi ikumbukwe kuwa muda wa mwanadamu hapa duniani una ukomo wake na hakuna mwenye uwezo wa kuongeza ila Mwenyezi Mungu. Kila siku ambayo mtu anapokwa uhuru wake kwa kuwekwa ndani siku hiyo haitarudi. Na nchi yetu haina mfumo wa kumfidia mtu ambaye alipokwa uhuru wake na baadae kesi yake kufutwa au kukutwa hana hatia.

Ibara ya 14 ya Katiba ya Nchi yetu inatoa haki ya kuishi na “kupata kutoka kwa jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria”. Aidha, Ibara ya 15 (1) inasema “Kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru.” Ibara ya 15(2) inataka mtu asishikwe na kuwekwa ndani au kuhamishwa kwa nguvu na kupoteza uhuru wake isipokuwa mujibu wa sheria na pindi mtu anapokuwa ametiwa hatiani. Hili kukidhi matakwa haya inabidi polisi na waendesha mashitaka kujiridhisha kuwa pale wanatoa tu amri ya kushikwa na kuwekwa ndani pale upelelezi unakuwa umekamilia. Aidha, haki ya kupata dhamana iheshimike. Ni vema pia uamuzi wa Mahakama ya Rufani katika kesi ya Attorney General v. Jeremiah Mtobesya Civil Appeal No 65 of 2016 ambapo ilisema kuwa kipengele kinachompa madaraka Mwendesha Mashitaka Mkuu wa Serikali kuweka cheti cha kuzuia dhamana hata kwa makosa yanayodhaminika ni kinyume cha katiba ya nchi yetu. Tulitegemea kuwa kutokana na uamuzi huo sheria zote zinazotoa mamlaka hayo zingebadilishwa lakini sivyo ilivyo. Hadi hivi sasa watuhumiwa wengi wenye kukabiliwa na kesi za jinai wapo ndani licha ya kuwa makosa yao yanadhaminika lakini wamewekewa hati hiyo.

Ni rai yetu kuwa mabadiliko ya suala hili linahitaji utashi wa kisiasa ili kubadilisha suala hili na pengine kuondokana kabisa na hali hii na kuepusha gharama kubwa za uendeshaji wa mashauri na kushikilia watuhumiwa kwa kipindi kirefu. Ni vyema tujikite kutafakari kwa makini ili tuweze kuweka mfumo mzuri wa kushikilia mahabusu na wafungwa kwa muda mfupi zaidi ili nchi yetu isikae na watuhumiwa wengi mahabusu hata magerezani kwa muda mrefu.

Vivyo hivyo, ni vyema tukafanya mabadiliko ya kuwa na namna bora ya kuwatumia wafungwa ikiwa ni pamoja na kifungo cha nje kilichopo kisheria hivi sasa ili walete tija katika uzalishaji wa kitaifa na kuchangia uchumi wa nchi kwa muda mfupi badala ya kuendelea kulipatia taifa gharama kwa muda mrefu wakati tayari kwa kupatkana hatia wameshatuingiza gharama kubwa.  Kwa kufanya hivi nchi itafaidika na mambo mengi sana ikiwamo kupunguza msongamano kwenye magereza, kuonekana wazi tunaheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria na wakati huo huo tukikuza uchumi wa taifa kupitia watuhumiwa na wafungwa.

Mh. Mgeni Rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,

Jambo la pili linaangukia katika muhimili wetu wa Bunge katika utungwaji wa sheria. Ni wazi kwamba falsafa ya utungwaji wa sheria inahitaji mabadiliko kwa kiasi kikubwa kwa watunga sheria, wananchi na wasimamizi wa sheria kiujumla. Wapeleka miswaada bungeni, wabunge na hata wananchi bado hawajafahamu vyema dhana ya adhabu wanazopendekeza na baadae kufanywa kuwa sheria. Kwa kiasi kikubwa dhana iliyojengeka ni kutoa adhabu kali badala ya kutoa mafunzo kwa mkosaji na wengine ili kuzuia zaidi.  Sheria ikijikita katika falsafa ya kutoa adhabu kubwa au kali huwa haitoi fundisho, haifadishi nchi, na pengine hutekelezeka kwa upande mmoja ambao ni kumshikilia mtuhumiwa lakini haitekelezeki upande wa pili ambao ni faini kwa sababu faini zinazowekwa hazilipiki na hivyo kujikuta tunajaza watu magerezani kwa wakosaji kushindwa kulipa faini!!

Ndugu Mgeni Rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,

Inajulikana wazi kuwa faini na adhabu za kifedha ni chanzo kikubwa cha mapato ya nchi. Kama sikosei ni chanzo cha tatu au nne ukiondoa kodi, tozo za leseni na michango ya mashirika ya umma. Faini au adhabu zikiwekwa katika kiwango kinachowezekana kulipika kwa wakosaji kinachangia kwa kiasi kikubwa katika pato la nchi kwa sababu kinalipika kiurahisi na wakati huo huo kinabadilisha tabia ya wakosaji wa kujirudia rudia kiurahisi pia. Faini au adhabu kubwa hailipiki na hivyo kulazimika kuchukua mfumo wa kuwekwa ndani (incarceration) ambao huleta gharama ya kuwahifadhi na pengine rushwa kwa wakosaji kutoa hongo ili kuepuka kufungwa. Tuchukue mfano ya makosa kadha wa kadha ya barabarani.

Ndio shilingi elfu 30 za kitanzania ni ndogo na zinalipika kiurahisi kwa mkosaji lakini zimeweza kupunguza makosa ya barabarani kwa kiasi kikubwa na wakati huo huo yamechangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa. Ukiendesha gari lako kwa faulo kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma unaweza jikuta unamaliza pesa ya mafuta. Hivyo ukikamatwa mara mbili yaani elfu 30 mara mbili tayari unaanza kumaliza fedha yako ya matumizi na hivyo kuogopa kuendesha kwa kasi kwa kuogopa kukamatwa. Na pengine hata ukiona mtu kavaa kanzu nyeupe kwa mbali unapunguza mwendo kwa kudhani ni afisa usalama barabarani.

Kwa kuweka adhabu zinazotekeleka ni imani yetu mawakili kuwa hata watendaji wa kimahakama na watendaji wengine wa umma watapata urahisi kuyasimamia na kukusanya adhabu hizo ili zichangie katika pato nchi.

Ndugu Mgeni Rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,

Jambo la tatu linahusu mamlaka ya mahakama za chini ambazo hazina mamlaka ya kusikiliza makossa makubwa ya jinai kama vile mauaji, uhujumu uchumi na mengine yote yaliyoainishwa na sheria mbalimbali yanayolazimisha kusikilizwa na mahakama kuu tu. Ni vyema suala hili likaangaliwa kwa makini hasa hasa mamlaka ya mahakama hizi kwani kwa kusema hazina mamlaka ya kusilikiza shauri hata kwa mambo madogo madogo na pengine makubwa kunachangia kwa kiasi kikubwa sana ucheleweshaji wa mashauri, kunyimwa kwa haki ya kusikilizwa kwa wakati, kutotabirika kwa muda wa uendeshaji wa shauri lake, kuongeza gharama kwa magereza ambao hulazimika kuwatunza mpaka pale shauri lao litakaposikilizwa. Mtu wa kawaida hujiuliza au watu wanyonge hujiuliza swali dogo tu kuwa, kama mahakama haina mamlaka sasa kwanini shauri lake linapelekwa kwa hakimu asiyekuwa na mamlaka?  Ni vema utaratibu wa kupeleka kesi katika mahakama isiyo na mamlaka ukomeshwe na kesi zipelekwe tu kwa mahakama zenye mamlaka.

Aidha zuio la mawakilili kufanya kazi katika Mahakama za Mwanzo liondolewe kwani hivi sasa Mahakama hizo zinaongozwa na Mahakimu Wakazi wenye shahada ya kwanza ya sheria. Na katazo hili linazuia wananchi wengi kupata huduma ya uwakilishi. Mahakama hizi za mwanzo ndizo ambazo zinasikiliza kesi nyingi nchini. Hivyo mawakili kufanya kazi katika mahakama hizo kutawawezesha wananchi kupata huduma za mawakili na kuwezesha haki kupatikana katika ngazi zote.

Mh. Mgeni Rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,

Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, uwepo wa chama kila mahali na idadi kubwa ya vijana chama kina majumu makubwa ya kuwajengea uwezo wa kimaadili na uzoefu wa kazi ya uwakilishi. Chama kimeweka na kinaendelea kuweka mifumo mbalimbali ya kuwajengea uwezo ikiwa ni pamoja na uadilifu, elimu endelevu ya kisheria, uzoefu wa kazi ya kisheria, na kutoa huduma ya kisheria nchini ikiwa ni pamoja na ushauri wa kisheria au uwakilishi wa bure kwa wasiojiweza/wanyonge wakiwemo. Hali hii inaleta changamoto ya kifedha na miundombinu. Chama kinahitaji kuwa na majengo ili kiweze kutoa mafunzo maalumu na endelevu ya kisheria ili kuwe na ubobevu (specialization) wa kisheria kwenye mambo ya kisheria yanayoongezeka kila kukicha; na chama kinahitaji fedha za kujiendesha na kujenga majengo ya kufundishia na kutoa hudumu kwa faida ya watanzania ili waweze kutatua migogoro yao kitaaluma na kisha kuwahi kwenye uzalishaji. Hivyo basi, chama kinahitaji kuungwa mkono kwa kupewa ardhi ikiwezekana na fedha kiasi ya kujenga katika mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwamo hapa Dodoma ili kiweze kutoa huduma hii kiufasaha.

Ndugu Mgeni Rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,

Nimalizie sasa kwa kusema machache kuhusu muhimili wa Mahakama ambao unatija za kimsingi nchini kwetu katika hali zote za kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na hata mila na desturi zetu. Ningependa kutoa rai kwa mahakama ambayo ina dhamana ya kulinda haki kwa watu na vyombo vyote vilivyomo kwenda mbele zaidi ili iweze kushiriki kikamilifu katika kufanya maboresho ya sheria kwa njia ya hukumu. Naiomba mahakama isiogope kufanya maamuzi magumu ya kutengua vipengele vya sheria ambavyo vinaonekana vinaleta ukakasi kwenye katika utekeleza wa haki. Tafsiri sahihi za kiutendaji zinafanywa na mahakama. Hivyo mahakama isaidie jamii kufanya hivyo. Najua mawakili wanaleta mashauri yanayoiomba mahakama kufanya mabadiliko ya sheria kwa kutengua baadhi ya vifungu. Kama maombi hayaambatani ni utafiti unaojitosheleza, ni vyema mahakama iwaamuru mawakili wakafanye utafiti wa kina ili iweze kutoa maamuzi yanayojitosheleza katika kufanya maboresho ya sheria kwa faida yetu sote.

Baada ya kusema hayo machache ninapenda kushukuru sana kwa mwaliko huu na kutoa wito wa kudumishwa kwa utawala wa sheria katika nchi yetu na uhuru wa mahakama.

Asanteni sana kwa kunisikiliza

CALL FOR ARTICLES FOR THE TANZANIA LAWYER JOURNAL

The Editorial Board of the Tanzanian Lawyer invites legal scholars and practitioners to submit articles and essays on areas of the law that are currently of interest to the legal profession.

The Tanzanian Lawyer is the official Journal of the Tanganyika Law Society, the premiere Bar Association for Mainland Tanzania.  The Journal is bi-annual and it features articles, essays, book reviews, commentaries, case notes and important speeches.  The publication of the journal is supervised by the Policy, Research, and Publication Committee of the Tanganyika Law Society.

It should be noted that the Journal is also published Internationally through Lexis Nexis who are the publishers, and for the advocate submitting his or her article will be accorded two (2)  CLE points to that effect.

Submissions are accepted on a rolling basis throughout the year. The manuscripts that are considered for publication have to meet the Journal editorial criteria. Kindly find the attached editorial policy and in house style for your guideline.

We encourage members of the TLS and other Scholars to utilize this platform effectively by submitting articles and other writings as earlier as possible so as to give enough reviewing time to Internal and External reviewers.

Electronic submission should be sent through  publication@tls.or.tz

For more clarification, you may contact Ms. Beatrice Cherdiel through 0779626280 or via e-mail provided above.

 

Commemoration of the Law Week 2020

#LawWeek2020    #WikiyaSheria2020

Dear Esteemed Member,

Kindly be informed that the Law Week 2020 will be commemorated from 01st to 06th February 2020.

The Law Week will be commemorated in all High Court Zones across the country. Chapter Leaders are requested to contact Registrars of the High Court within respective zones for collaboration and further discussions on the activities that will be conducted in a respective zone.

The theme for the 2020 Law Week is “Uwekezaji na Biashara: Wajibu wa Mahakamana  na wadau kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji”.

All activities organized at the Chapter level are expected to align with the aforementioned theme.

Participation for the entire week in any of the activities will attract 2 CLE POINTS.

Members who are interested in participating should pre-register through the wakili database www.https://wakili.tls.or.tz/login

In case of any challenges please contact your Chapter Leaders.

Note: Pre-registration in wakili database does not in itself guarantee any member CLE Points. You are required to participate in the activities during Law Week for you to obtain the CLE Points.

Please make sure to register yourself when participating in any of the activities during this week.

 

PROCUREMENT OF ADVOCATES STAMPS AND SEALS WITH SECURITY FEATURES

The Tanganyika Law Society, guided by its legal mandate to control the ethics of its members and protect the general public from malpractice of the law strives to end unqualified practice of using unqualified personnel on the administration of oaths and notarisation of documents to the members of the public and clients in general. The unqualified practice has different forms including “vishoka” whereby TLS has noticed uncontrolled use of advocates stamps and seals. The unqualified practices has caused serious problems to TLS members, the Judiciary, Government authorities such as Tanzania Revenue Authority ((TRA), Immigration Departments, Police, Prevention and Combating of Corruption  Bureau (PCCB), Financial Intelligent Units (FIU), National Identification Authority (NIDA) and other bodies needing seals, stamped and or sworn documents. As such, unqualified practitioners including Vishoka have been using stamps of deceased advocates.

It is from this background the Tanganyika Law Society initiates the process of controlling and regulating advocates stamps, seals and oaths to all its members so as to protect the public, Judiciary, Parliament and all government bodies in general. The stamps and seals that TLS considers appropriate to its members will contain several security features through technology. Therefore, stamps and seals authorised by TLS will contain QR code of which will have all the relevant info of the respective advocate including;

 1. Name of an Advocate and Commissioners for Oaths;
 2. Roll Number;
 3. Original signature spacemen;
 4. Photo in the form of a passport size;
 5. Practicing status (Advocate and Commissioners for oath, Notary Public and Commissioner for Oath, Non-Practising, and Honourary Member etc.)
 6. PC Renewal and expiry period,
 7. The office where a member is practising from (e.g. Firm, association, government or local government)
 8. Title of a member;
 9. Physical location;
 10. Contacts (email, phone number, and postal address), and,
 11. Any other security features the service provider will come out/introduce.

In order to strengthen such security in the stamps and seals all features should be connected to the existing systems such as the Wakili Database, the Tanzania Advocates Management Systems (TAMS), and any other features as may be developed by the Judiciary, Government, Parliament or Tanganyika Law Society so as to maintain comprehensive information concerning TLS members. The security features will be unique to each member of the public, Judiciary, Government authorities, Parliament so as to protect both the public and TLS members.

In a bid to regulate and control the use of stamps and seals TLS is looking for a competent bidder who will be able to develop the stamping system of the Tanganyika Law Society. Through a contractual arrangement, the bidder should be able to design, manufacture, and supply the stamps to members at chapter levels.

All bids should reach TLS Headquarter in Dar es Salaam on or before Friday 17th January 2020 at closure of business, i.e. 5.00pm exactly and should be  enclosed, Sealed and clearly marked “Bid for Advocates Stamps and Seals: Addressed to:

The Chief Executive Officer,

The Tanganyika Law Society,

Regency Estate,

Chato Street, House No. 21

P.O. Box 2148,

Dar es Salaam.

 

 

 

 

 

New Year 2020 Greetings from the President of the Tanganyika Laws Society, Governing Council and the Secretariat

As we close the year 2019 and welcome the year 2020, we would like to share with you some of the developments that took place in the whole year 2019 and shade some lights to the activities we endeavor to execute in the coming year 2020. As you all know, TLS has crafted and adopted the new Strategic Plan 2020-2024 which will be guided by its Action Plan. The two instruments will immediately come into operation on January 1, 2020, with the Action Plan ending in 2022. During the entire period of our Strategic Plan and Action TLS will be operating through its Chapters. Our Chapters will become key drivers of our operations in enhancing the rule of law, good governance, enhancing diversity, expanding civic space, accessing justice; and assisting the Judiciary, Parliament in law-making processes, government (both central and local government) in all angles.

In this regard, we are delighted to share with you some of our successes and challenges ahead of us as follows:

Successes and Plans for the Coming Years:

 1. Provision of Services to the Members
 2. TLS has been able to get approval of its TLS Law Reports with their full citations this now removes the doubts that was cast on the Reports by some of the judges who regarded them as unofficial Law Reports. Cases reported in TLS Law Reports now are citable as other reported Law Reports;

 

 1. TLS has supported its members to renew their practising certificates and renewal of their membership status through an electronic systems. As of the 28th day December 2019 at 15.53 pm a total of 1,559 members had already renewed their practising certificates electronically;
 2. TLS in collaboration with the Judiciary, TLS has facilitated the issuance of practising certificates on-line to its members thus reducing costs;
 3. TLS has been able to honour and recognise the services of long-serving members who turn 70 years of age by giving them exemptions of paying subscription fees upon application;
 4. TLS has been able to issue Identity Documents (IDs) to all its members;
 5. TLS continues to post information in the WAKILI database, TAMS, and TLS website to inform members and the general public on their membership status, profile and location;
 6. TLS developed the WAKILI database where each member is registered and where she or he is located;
 7. In collaboration with the Judiciary TLS identified members who serve in the public service and issued them with their own category of fees (Notary Public and Commissioners for Oaths);
 8. Removed members (about 250 members) with unknown status from the List of Members and added them to the Deceased Advocates List;
 9. TLS negotiated and procured an affordable health insurance scheme for its members with National Health Insurance Fund (NHIF) at the rate TZS 1,056,000/- to each of its subscribing members. Members of the TLS approved the procurement in September 2019 during the Half Annual General Meeting (HAGM) in Arusha. Members are encouraged to take advantage of this scheme;
 10. TLS tentatively approved the application by Kigoma and Mara members to establish Chapters in their respective regions. These Chapters are expected to be fully-fledged in early February 2020; and
 11. TLS continues to issue TLS Members Directory to the general public so as to market their members and their businesses.

B: Protection of members

 1. TLS defended its members who got arbitrarily arrested or charged for various offenses by interceding for them in police stations and courts;
 2. TLS actively participated in burial ceremonies of its departed members;
 3. TLS in collaboration with the Deceased Advocates Trust Fund (DATF) provided financial condolences of TZS……… to the beneficiaries of the departed members;
 4. TLS mediated cases of its members against their clients on various ethics matters;
 5. TLS has enhanced security on its ID cards that will be given to members for the year 2020. The cards will have security features;  and
 6. The Governing Council resolved to centralize the issuance of notary public stamps and to issue new notary public stamps and seals with enhanced security features so as to curb the misuse and forgery of notary public stamps which are so rampant at the moment and have put and stand to put many members into great risks;

 

C: Provision of Legal Aid Services to the Public

 1. TLS provided legal aid services to members of the public at its Head Quarters and its 14 Chapters;
 2. TLS provided legal aid services to members of the public in various fora such as the Law Day; Legal Aid Week, Sabasaba; Nanenane among many others;
 3. TLS provided legal aid services to inmates and other accused persons through dock briefs in the High Court’s District Registries countrywide;
 4. TLS supported and protected the general public on the interpretation of the laws and in courts through radio programs, publications, training, and strategic litigation cases;
 5. TLS awarded CLE points to its members who provided legal assistance through doc briefs; and
 6. TLS provided legal education to members of the public through community radio programs in all its 14 Chapters.

 

 

D: Continued Legal Education to its Members and Public at Large

 1. Provision of CLE courses through TLS HQ, Meetings, Conferences, Meetings and Accredited CLE Providers;
 2. Provision of Legal Materials such as 2 Journals of Tanzania Lawyer; 1 Legal Aid Journal and publication of the TLS Law Reports;
 3. TLS has provided Practising Notes to its members through CLEs and other means;
 4. TLS has diversified its CLE programs to include other professionals and experts so as to expand the competency of its members and other professionals serving the general public;
 5. TLS has continued to provide 25 types of Self Help Kits to members of the general public;
 6. TLS has provided education services through the TLS website and database;
 7. TLS is in the final stages of establishing a Professional Enhancement College that will be a college of continuous legal education through modularised courses both short and long terms.

E: Provision of Services to the Judiciary:

 1. Attendance to Bench-Bar meetings at regular intervals in all 14 Chapters in the country;
 2. Representation of members’ in various cases at all courts, arbitration; centres and mediation bodies;
 3. Actively participated in various functions of the Judiciary such as the Law Day and Sabasaba;
 4. Continued to supply legal materials and judgments through TLS publications such as TLS Law Reports, and Journals;
 5. Formed the Arbitration Centre-The Tanzania Arbitration Centre (TIAC) which will mediate and arbitrate disputes between members of the general public on pro bono and commercial rates;
 6. As already reported above, TLS supported the Judiciary in renewal of members’ practising certificates. So far a total of 1,559 advocates have renewed their practices.

F: Advising the Parliament on Law-Making Processes

 1. TLS participated in the provision of expert opinions on 17 bills before they were enacted into laws. Thus TLS has lived up to its mission of representing the public in law-making processes before the National Assembly by presenting position papers and commentaries on BIlls before they were passed;
 2. TLS presented expert opinions on 3 international conventions before they were ratified into laws;
 3. TLS supported the Parliament to review the National Budget and provided its position;
 4. TLS supported individual members of the Parliament to review bills and come out with proper comments on the Bills during Parliamentary debates;
 5. TLS strategically supported capacity building to other stakeholders in the civil society organizations and trade unions on the law-making process and bills’ analysis.

 

G: Provision of Advisory services to the Government

 1. TLS through a co-creation approach has been able to develop a policy brief on the reform of the Criminal Justice System in Tanzania and presented it to the Government’s Working Team for its necessary action;
 2. TLS’s representatives in various government bodies continued to offer professional advice as members in those statutory boards and committees;
 3. Issued a total of 6 press statements to advise and inform the Government on the proper administration of justice in various areas where there were apparent violations of the law by those vested with power;
 4. TLS supported the Government in the provision of legal aid services to the public through various fora starting from its legal aid centers, annual events such as the Legal Aid Week, and dock brief representations; and
 5. TLS provided advisory services to the Government’s ministries and agencies, Judiciary, and Parliament through courtesy visits paid by the members of the Governing Council, TLS Representatives, Committees, and Chapters.

H: Institutional Development

 1. TLS developed and approved a new TLS Strategic Plan 2020-2024 and its Strategic Action Plan 2020-2022;
 2. Completed the registration/formation of TLS/Wakili Trust to safeguard and manage its properties;
 3. TLS finished the construction and inaugurated the Wakili House which is TLS’S home;
 4. TLS acquired lands in Dodoma, Mtwara, and Mbeya;
 5. TLS reviewed its engagement with sister bar associations in eastern Africa, southern Africa, in the Africa, Europe, North America and Asia with a view of strengthening its relationship and expand the resource mobilization base;
 6. TLS conducted two statutory Annual and Half General meetings in April and September 2019, respectively;
 7. TLS conducted its annual elections and installed its leaders as required by law;
 8. To enhance access to information to its members and public at large, TLS re-constructed its website, expanded its capacity and from now onwards it is able to publish all its information in the website regularly;
 9. TLS will review all its policies, regulations and rules to align with the current Strategic Plan 2020-2024 and Strategic Action Plans 2020-2022; and
 10. TLS will put in place a Communication Strategy that will enhance its communication to its members and all its stakeholders;

I: TLS Financial Compliance and Enhancement

 1. TLS will regularly conduct a quarterly budget performance review and inform its members so as to match the income and services provision to its members;
 2. TLS has established an endowment fund that will be generated from its general budget to support long-term projects and unpredicted events;
 3. In making sure that TLS funds are properly managed, TLS maintained and benefited from the advice of its Audited Committee;
 4. TLS adopted best practice for the position of the TLS Honorary Treasury and ensured that anyone serving in such a position has to have an experience of at least 10 years in the audit /accounting practice;
 5. Expanded the financial base of income from TZS 4.8 billion this year to TZS 12 billion in 2020 through identification and tapping resources from new funding sources and development partners; and
 6. Timely developed the institutional budget for 2020.

J: Enhance Membership Participations in TLS Activities

 1. TLS ensured adequate representation of Chapters in the development of the TLS Strategic Plan 2020-2024 and Strategic Action Plan 2020-2022;
 2. TLS enhanced the formation of various TLS Committees (17 committees) enabled members to engage in the implementation of its activities;
 3. TLS will soon put in place a volunteer policy that will enable and enhance members’ participation in the implementation of all TLS activities;
 4. TLS will, immediately from 2020 financial year, recruit law firms and or organizations to support the implementation of its activities on voluntary and retainer basis; and
 5. TLS has expanded the scope of members from individual membership to law firms and CSOs working on rule of law and access to justice.

 Challenges

 1. In the process of reviewing its founding Act, the Tanganyika Law Society Act, the TLS Governing Council and as an institution as a whole faced a challenge of receiving a new bill that proposes to amend the TLS Act. The amendments seek to, inter alia, introduce a representative general meeting, which will be empowered to elect TLS leaders. TLS being a membership society sees this proposal a danger to it and will divorce members from their Society. Its leaders will be far removed from the members and can easily be manipulated by outside forces. The Governing Council met this threat by asking all Chapters to deliberate on the proposed amendments which will be collated and submitted to the relevant organs to avert this legislative calamity;

 

 1. In the Government’s quest to control economic sabotages and corruption, some TLS members have been arbitrarily arrested by police and charged or joined by their clients in money laundering cases. Money Laundering charges have been slapped on advocates without equivocation by the prosecution as a weapon to cow them into submission even to threaten them from representing their clients. Other advocates slapped with money laundering offenses have been forced to take a plea bargain even though the prosecution has no evidence to prove its case against them. This a threat to legal practice in Tanzania that members are invited to marshal together their skills, intellects, energy and time to combat.
 2. TLS representatives in statutory bodies have not been proactive to report back to TLS on how they are discharging their functions in those bodies and how they are representing TLS’s positions. The Governing Council will work hard to meet with these members to appraise them of their roles and responsibilities;
 3. The Society is in a huge challenge of fake advocates commonly known as Vishoka and unethical lawyers who deliberately misuse their notary public stamps by giving them to unqualified individuals to administer oaths, notarize and certify documents, in busy places such as The Immigration Department, Tanzania Revenue Authority (TRA) and National Identification Authority (NIDA). TLS is cooperating with law enforcing organs to net all those involved in these acts.
 4. Non-payment of TLS’s subscription fees by some of the members is a growing problem. TLS cannot serve its members well if its members are not prepared to pay their fees. A members’ society is supposed to be funded by its members. Freeriding cannot be tolerated and thus all members are under obligation to pay their subscription fees and other levies imposed by the AGM, HAGM and the Governing Council. Members who fail to pay their fees will automatically be prevented from practicing law in the country.
 5. Inactive participation of members in international fora. TLS is a member of the EALS and SADC. In both, TLS ranks second after Kenya and South African respectively in number of members! However, TLS members are the last in participating in these societies’ meetings and activities.  The least participation in these societies denies TLS members the benefits offered by regional integration and cross-border practice.

All in all we as members of the legal fraternity in Tanzania we should look the coming year 2020 we renewed optimism and sense of purpose. We should unflinchingly confront the dark forces that are threatening the rule of law in our country, we should strive to represent our clients competently and courageously, expose those who violate the law, or abuse their powers and make TLS more relevant to the lives of ordinary Tanzanian. We should never give in to those who tell us to look the other way when those in power violate the Constitution and the laws of the land. We should also file public interest cases to vindicate our constitutional democracy.

Yours Sincerely,

 

Dr. Rugemeleza Kamuhabwa Nshalla-Advocate,

President,

Tanganyika Law Society.

1 2