Malalamiko dhidi ya Wakili au Kishoka / Complaint Against Advocate or Non Advocate

Tanganyika Law Society > Malalamiko dhidi ya Wakili au Kishoka / Complaint Against Advocate or Non Advocate
 • Taarifa za Mlalamikaji/ Complainant Details

 • Taarifa ya Malalamiko /Complaint Information

 • Mjue Wakili Wako / Know your Advocate:
  Bonyeza Hapa / Click Here.
 • Kwa Mawasiliano zaidi/ For More Information:
  Namba ya Simu / Phone Number: +255779626299
  Barua Pepe / Email: complaint@tls.or.tz
 •  

Get In Touch

 • 8520 San Pablo Road
  Jacksonville, FL 111125
 • 904-953-2222
  904-953-2222

Shopping Cart

No products in the cart.