• Taarifa za Mlalamikaji/ Complainant Details

  • Taarifa ya Malalamiko /Complaint Information

  • Mjue Wakili Wako / Know your Advocate:
    Bonyeza Hapa / Click Here.
  • Kwa Mawasiliano zaidi/ For More Information:
    Namba ya Simu / Phone Number: +255779626299
    Barua Pepe / Email: complaint@tls.or.tz
  •